06 48 480 905 info@birbhv.nl

Eerste hulp aan kinderen

EERSTE HULP AAN KINDEREN VANAF € 99,00 EXCL. BTW.

De opleiding Eerste Hulp aan Kinderen is bedoeld voor iedereen die in zijn omgeving of werksituatie te maken heeft met kinderen. Deze cursus is belangrijk om te volgen voor ouders, leerkrachten, leidsters in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en gastouders.

De opleiding voldoet aan de opleidingseisen van het Oranje Kruis voor gastouders!

Voor gastouders en gastouderbureaus verzorgen wij speciale opleidingen Kinder-EHBO conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Tijdens deze opleiding ligt de nadruk meer op praktische vaardigheden.
Na afloop ontvangt u een officieel certificaat van Het Oranje Kruis of, indien gewenst, een bewijs van deelname van Brand Instructie Rotterdam.

Hieronder staan een aantal cursussen beschreven voor de Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK).

Vanuit Brand Instructie Rotterdam zijn wij erop gericht om deze workshop op maat aan te
kunnen bieden. De concepten kunnen eventueel aangepast worden met uw persoonlijke
wensen, zodat hierin de vaardigheden behandeld worden die voor uw setting het meest van toepassing zijn. Onderstaande tarieven gelden voor groepen van minimaal 8 en maximaal 15 cursisten per instructeur. Uiteraard kunnen wij bij grotere groepen, alle cursisten op één dag de
workshop aanbieden, door meerdere gecertificeerde instructeurs in te zetten.

Cursus 1: 4 uur € 99.00 p.p. excl. BTW

➢ Reanimatie peuter/kleuter + AED
➢ Stabiele zijligging
➢ Verslikking zuigeling
➢ Verslikking peuter/kleuter
➢ Ernstige bloedingen + aanleggen wonddrukverband
➢ Brandwonden + spoelen en steriel afdekken

Cursus 2: 6 uur € 117.50 p.p. excl. BTW

➢ Reanimatie peuter/kleuter + AED
➢ Stabiele zijligging
➢ Verslikking zuigeling
➢ Verslikking peuter/kleuter
➢ Letsels van armen en benen (kneuzing/verstuiking, spierscheur, botbreuken
en ontwrichtingen) + aanleggen steunverband
➢ Wonden (schaaf, snij, krab, scheur, bijtwonden) + aanleggen
vingerverband,
handverband, knieverband, elleboogverband, hoofdverband + gebruik
ster strips
➢ Ernstige bloedingen + aanleggen wonddrukverband
➢ Brandwonden + spoelen en steriel afdekken

Cursus 3: 8 uur € 130.00 p.p. excl. BTW

➢ Reanimatie peuter/kleuter + AED
➢ Stabiele zijligging
➢ Letsels en ziekten met gevolgen voor de ademhaling
(verslikking, borstletsel, inademing rook/gas, astma)
➢ Letsels met gevolgen voor de circulatie
(shock, actief bloedverlies) + aanleggen wonddrukverband
➢ Letsels met gevolgen voor het bewustzijn (hersenletsel,
elektriciteitsletsel, vergiftiging, epilepsie, koortsstuipen, hersenvliesontsteking, suikerziekte, flauwte)
➢ Brandwonden + spoelen en steriel afdekken
➢ Onderkoeling
➢ Bevriezingswonden + steriel afdekken
➢ Wonden (schaaf, snij, krab, scheur, bijtwonden) + aanleggen
vingerverband, handverband, knieverband, elleboogverband,
hoofdverband + gebruik ster strips
➢ Letsels van armen en benen (kneuzing/verstuiking, spierscheur, botbreuken en ontwrichtingen) + aanleggen steunverband
➢ Letsels aan oog, neus, oor en mond
➢ Steken en beten ( insecten, teken, kwallen, slangen en
eikenprocessierups)
➢ Ziekteklachten en kinderziekte

 

Offerte aanvraag

Offerte

Volg ons ook op social media!

Brand Instructie Rotterdam verzorgt ook trainingen in het Turks. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar info@birbhv.nl

Inschrijven